eCity GSM IoE / IoT Cihazları. Şeylər interneti | Hər şeyin interneti (2G | 3G | 4G | NBIoT | CATM1)


IoE, IoT sistemləri
GSM Şeylər İnterneti (IoT) Həlləri
 • Aktiv İzləmə
 • Ağıllı qutu
 • Ağıllı İşıqlandırma
 • Donanma İdarəetmə
 • Proqnozlaşdırılan Baxım
 • Ağıllı Sensorlar
 • Ətraf mühit sensorları
 • Ağıllı ölçü
 • Ağıllı Monitorinq
 • Ağıllı şəhər
 • Ağıllı park