eCity IoE / IoT Platforması | Bulud - Şeylər interneti | Hər şeyin interneti


IoE, IoT Sistemləri Platforması Buludu
eCity Things Internet (IoT) | Hər şeyin İnterneti (IoE) Platforması / Bulud aşağıdakıları ehtiva edir:
 • Arxa uc
 • Ön uc
 • Dəyişiklik İdarəetmə
 • Veb tətbiqetmələri
 • Veb API İnteqrasiyası
 • Xüsusi JavaScript, CSS
 • Verilənlər bazası sürücüləri
 • Bir çox fərdi göstərmə metodu (xəritələr, tarixi qrafiklər, çubuqlar, cədvəllər)
 • Elastik SQL Sorgusu
 • Xüsusi server böyük məlumatların işlənməsi
 • Linux Server Proqramı (Yerli PC və ya Məlumat Mərkəzi)
 • GUI interfeysi
 • Anomaliya aşkarlanması